Loopbaan

OPLEIDINGEN
 • Licentiaat Klinische Psychologie, K.U.Leuven
 • Opleiding in Denemarken: zie vrijwilligerswerk.
 • Jaaropleiding Leiding geven, Kern.
 • Postgraduaat ‘Ontwikkelingsgerichte en experiëntiële psychotherapie – kinderen en adolescenten’ (Prof. Verhofstadt, Universiteit Gent).
 • Jaaropleiding Rouwtherapie (Zorg-saam, Lut Celie en Johan Maes).
 • Jaaropleiding Traumatherapie (Interactieacademie, Kris Decraemer).
 • Postgraduaat in de psychoanalytische therapie in Freudiaans-Lacaniaans perspectief. (Prof. Van Hoorde, Universiteit Gent).(www.psychoanalysis.ugent.be)
 • Formation en psychotraumatologie (BIPE). (www.bipe.be)
 • Module 1-2 Lifespan integration (BIP) (www.bipe.be).
 • Focusing (Chris Van de Veire) (september 2017 – januari 2018)
 • Existential psychotherapy and wellbeing (MOOC Mia Leysen, september 2017-juni 2018)
 • Jaaropleiding Nutritional psychology (2022-2023, Educatieve Academie).
 • EFT, level 1-2 (2022, Focus on Emotion).
 • EMDR (2022, Educas)
 WERKERVARING
 • Thuisbegeleidingsdienst ‘De Mee-Ander’, Geraardsbergen.
 • Tehuis Martens Sotteau, Oostakker. (www.martens-sotteau.be)
 • M.P.I. St. Franciscus, Roosdaal.(www.mpc-sintfranciscus.be)
 • De Kaap, dienst kinderpsychiatrie, Melle.(www.pccaritas.be)
 • De Markgrave, Samenwerkende voorzieningen voor blinden en slechtzienden, Antwerpen. (www.demarkgrave.be)
 • MPI Levenslust, Schepdaal. (www.levenslustvzw.be)
 • Groepspraktijk De Bedding, Gent.
 • Blindenzorg Licht en Liefde, Vlaanderen (www.blindenzorglichtenliefde.be).
 • Sint-Rafaël, Herscholingscentrum voor volwassenen met een visuele handicap, Gent. (www.sintrafael.be)

Momenteel:

 •  Zelfstandige praktijk psychotherapie.
 • Free lance medewerker voor Blindenzorg Licht en Liefde (workshops rond verliesverwerking).
PUBLICATIES/LEZINGEN
 • Diverse boekbesprekingen en congresverslagen in het Tijdschrift voor Persoonsgerichte en Experiëntiële Psychotherapie. (www.tpep.nl)
 •  Deknudt, H. (2011). Het verhaal van een therapie vanuit verschillende theoretische invalshoeken. Woorden rond het onverwoorde en worden vanuit het niet verworvene. Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 49(1), p.68-83. Link: http://www.tcgp.nl/nl/db_detail.php?recordID=1974
 • Deknudt, H. (2014). 1.3. Rouw en hechting. Over vastnemen en loslaten. In: Maes, J. & Modderman, H. (2014). Handboek Rouw Rouwbegeleiding Rouwtherapie. Tussen presentie en interventie. (pp. 58-86).
 • Deknudt, H. (2018). ‘Lifespan Integration: integratie bij rouw’. In: Maes, J. Claes, G. (2018). Ruimte maken voor verlies en rouw in therapie. Leuven: Uigeverij Acco.
 • Deknudt, H. (2021). ‘Is dat moeilijk?’, essay over trauma in het kader van de triënnale in Brugge (mei - september 2021), met als thema: TraumA.
 • Deknudt, H. (2020). ‘Hechting en rouw’. In: van den Bergh, P., van der Lit, A.C. (2020). Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte. Gids voor zieken, naasten en professionals. Berghausen Pont Publishing.
 • Seminarie over verliesverwerking bij mensen met een visuele handicap, Arteveldehogeschool Gent (2008-2009-2010). 
 • Blindenzorg Licht en Liefde: Studiedag rond verliesverwerking voor alle medewerkers + Begeleiden opleidings-/intervisiegroep van thuisbegeleiders (2008-2010).
 • Studiedag van de  Vereniging voor Cliëntgerichte en Experiëntiële          Psychotherapie en Counseling over Hechting: ‘Worden vanuit het onverworvene: trauma en hechting vanuit verschillende invalshoeken’ (2011).
 •  Provincie Vlaams-Brabant: lezing voor sociaal tolken over rouw, trauma en secundaire traumatisering (2012).
 • Studiedag in De Bedding: ‘Trauma verwoord vanuit verschillende invalshoeken’ (2013).
 • Studiedag in De Bedding: ‘Ouders helpen opvoeden. Over hechting vanuit het Dynamisch MaturatieModel’ (2013).
 • Workshop op de BIPE-ledendag: Hechting vanuit het Dynamisch Maturatie Model (2015).
 • Workshop in UZ Jette: ‘Psychologische aspecten van het omgaan met verminderd zicht’, in de reeks: ‘Dokter, mag ik u wat vragen?’ (2016).
 • Workshop congres ‘Levensloop en trauma’ van de NTVP, Nederland: ‘Lifespan Integration’. (2017)
 • Lesgever binnen de BIP psycholtraumatologie-opleiding. Thema’s: zelfzorg, therapeutische relatie. (2016-2022)
 • Centrum Seksueel Geweld: opleiding in de verschillende teams rond ‘afscheid nemen in therapie en goed doorverwijzen’. (2021-...)
 ENGAGEMENTEN
 • Lid van de Raad van Bestuur van BIP (Belgisch Instituut Psychotraumatologie, www.bipe.be) (2013-…).
 • Lid van de Redactieraad TPeP (Tijdschrift Persoonsgerichte en Experiëntiële Psychotherapie, www.tcgp.nl) (2010-2019).
 • Verantwoordelijke voor de 2-jarige opleiding Psychotraumatologie BIP-VUB (2014-2022)

2011-2013: Vaste medewerker van vzw Child-Flower, uitwerken van projecten in Haïti rond trauma en hechting bij kinderen en verzorgers/ouders/leerkrachten (www.child-flower.eu ).

INTERNATIONAAL VRIJWILLIGERSWERK

09.1997-10.1998    Ontwikkelingswerk in Angola,  6 maanden opleiding in Denemarken

 • Taken Denemarken: kennis en inzicht verwerven rond ontwikkelingswerk, sustainable development, historiek, teamwerking, motiveren van mensen, cultuurverschillen, gevolgen van kolonisatie en oorlog…  Ook nadruk op het opdoen van zeer verschillende ervaringen (concerten organiseren, fundraising in Berlijn, lesgeven in Deense scholen, uitwerken van projecten, een goede teamwerking bevorderen…).
 • Taken Angola: coördineren van leerkrachtenteam van 4 kleuterschooltjes, alfabetiseringslessen voor meisjes en vrouwen, vorming rond de ontwikkeling van kinderen, opstellen van een medisch opvolgsysteem per kind, Engelse les geven, lessen rond bewustwording, hygiëne, economie, · En vooral genieten van de Afrikaanse hartelijkheid!

09.2010            Zen-flower After disaster Program  Trauma Intervention Plan in Haïti

Het ZAD TIP is een creatief psychologisch interventieprogramma gericht op kinderen, ouders, leerkrachten en gemeenschapsleden, en werd ontwikkeld naar aanleiding van de desastreuze aardbeving in 2010 te Haïti. Het programma richt zich in eerste instantie op het verhogen van de algemene kennis over trauma en gevolgen, het versterken van de coping-vaardigheden evenals het aanreiken van een creatieve ondersteunende ruimte waar kinderen in groep op een veilige manier hun emoties ten aanzien van de aardbeving kunnen uiten.

Naast kindgerichte creatieve interventies maken ook ouder-, staf- en gemeenschapstrainingen deel uit van het ZAD-TIP. Het ZAD TIP werd ontwikkeld onder toezicht van verscheidene deskundigen in het vakgebied waaronder Prof. Nicolas (University of Miami), en Prof. Kleber (Universiteit van Utrecht) Het CRECER-onderzoeksteam (University of Miami) verleende haar expertise in het effectiviteitonderzoek van de programma’s.

Ik leidde daar één van de drie teams die met de kinderen werkte en werkte mee met het PEC-project (Parents Educators Communityleaders). Ik werd erg geboeid door de uitdaging om je proberen sensitief af te stemmen op een andere cultuur om de interventies te doen slagen.

www.child-flower.eu