Praktisch

Aanbod

U kan bij mij terecht voor individuele psychotherapie voor (jong)volwassenen.

Eerste verkennende gesprek

Via  telefoon kan u contact opnemen om een eerste (vrijblijvende) afspraak voor een intakegesprek te maken.
Binnen de veilige context van een therapeutische setting met beroepsgeheim, luister ik naar de reden(en) van uw komst, uw twijfels, vragen of worstelingen en uw verwachtingen. Langs mijn kant geef ik u informatie over mijn manier van werken en achtergrond.  Het is belangrijk dat u zich tijdens dit eerste gesprek gehoord voelt en op uw gemak bent. Er kan enkel verder gewerkt worden op basis van dit vertrouwen.

Wanneer we beiden ervan overtuigd zijn dat ik u met mijn manier van werken kan bijstaan, kunnen verdere gesprekken gepland worden. De volgende 2 à 3 gesprekken staan in het teken van het verder uitdiepen van de hulpvraag en de context. U kan langs uw kant voelen hoe de therapie in zijn werk gaat. Zo kunnen we in overleg komen tot de doelstellingen en afspraken in de therapie.

Frequentie en duur

Ik werk met tweewekelijkse afspraken, tenzij anders geïndiceerd. Soms kan dit ook frequenter of juist minder frequent. De duur van een consultatie is een uur.

De uiteindelijke duur van de therapie is niet te voorspellen en ligt voor iedereen anders. Normaal gezien wordt de therapie afgerond na onderling overleg maar natuurlijk staat het u volledig vrij om de therapie op elk moment te beëindigen.

Afspraken

Wanneer u na het eerste gesprek verder wil gaan, worden nog enkele gesprekken gepland, het vijfde gesprek wordt even stilgestaan bij hoe het al verlopen is en wat eventuele verdere verwachtingen zijn.

Sommige mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling van een aantal gesprekken per jaar, u kan best eens informeren bij uw mutualiteit. We werken ook binnen het ELP-project voor een aantal uur per week. Indien u binnen dit project past (pilootproject tot eind 2023) wordt dit met u besproken.

Afspraken worden ten laatste 48 uur vooraf afgebeld. Afspraken waarvoor niet of laattijdig verwittigd werd, worden toch betaald.

SAMENwerking

Sinds 2015 werk ik samen met Kim Dupont. Sinds 2019 is Begga Van de Velde er bij gekomen. In 2020 sloot ook Els Thibau aan. In de praktijk zijn we een mooie aanvulling op mekaar, meer informatie over elk van ons kan je vinden op http://www.psychologenpraktijk-denderhoutem.be

Indien u toestemming geeft, breng ik ook altijd de huisarts of doorverwijzende arts op de hoogte van de start en het einde van de therapie, mogelijks wordt er ook  telefonisch overlegd indien nodig. Twee keer per jaar stuur ik een kort verslagje door naar de arts, dat met u vooraf wordt besproken.