Werkwijze

  • Cliëntgerichte psychotherapie.

Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie (ook wel cliëntgerichte therapie genoemd) vindt haar wortels in de humanistische traditie. Ze benadrukt de centrale rol van de beleving (hoe kijkt u zelf tegen uw klachten aan? Hoe ziet u andere mensen? Hoe beleeft u een situatie?) en de emoties (wat doet een bepaalde situatie met u? Wat roept dat op?) als hefboom van verandering. Dit wordt uitgewerkt in focusing en in Emotion Focused Therapie. Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie is procesgericht (een oplossing voor uw klachten is er niet zomaar, door een gestagneerd (ontwikkelings)proces terug op gang te brengen, kan je je eigen individuele ontwikkeling vervolgen met eigen, unieke oplossingen), gaat in op de diverse existentiële thema’s, is interactioneel in haar werkwijze en staat open voor integratieve tendensen binnen de psychotherapie.

Meer info op www.vvcepc.be

 

  • Psychoanalytische psychotherapie

De psychoanalyse gaat ervan uit dat elk mens een onbewuste heeft, of een deel van zichzelf dat niet gekend is. Dit betekent niet dat er geen zelfkennis is. Dit onbewuste speelt een belangrijke rol in keuzes die we maken, relaties die we aangaan, … het werkt door in alles. De manier bij uitstek om dit onbewuste bloot te leggen is de taal, het spreken. Op die manier kunnen de oorzaken van het lijden achterhaald worden.

Bij psychoanalytische psychotherapie gebeuren de gesprekken face-à-face, dus niet liggend op de divan. Doorheen mijn parcours heb ik een integratie gemaakt van het cliëntgerichte kader en het lacaniaanse kader, wat aanvullend kan zijn op elkaar.

 

  • Lifespan Integration

Lifespan Integration is een nieuwe methode die vertrouwt op de zelfhelende mogelijkheden van de mens. Het gebruikt een ‘affectbrug’ om te komen tot een herinnering die is verbonden met het huidige probleem. Door aandacht te geven aan wat in deze situatie nodig was geweest, wordt de herinnering minder verstorend. Door nadien herhaaldelijk de tijdslijn te overlopen van de levensloop, bewijs je aan het onbewuste dat die situatie verleden tijd is en dat vb; angsten die vroeger realistisch waren, op dit moment in het huidige leven niet meer aangepast zijn. Er worden immers nieuwe connecties gemaakt op niveau van de neuronen in het brein. Deze manier van werken is op een heel diep niveau werkzaam. Belangrijk is dat  er wordt gewerkt aan de impact van trauma’s zonder te diep op de trauma’s zelf in te gaan, wat immers het risico op hertraumatisering in zich draagt.

Meer info: www.lifespanintegration.com

 

  • Wandelcoaching

Voor mensen met een burn-out of milde depressieve klachten kan wandelcoaching overwogen worden. Dit kan in veel ‘gradaties’: van het wandelend praten over wat u bezighoudt, tot het contact met je lichaam en de natuur herstellen om meer tot rust te komen, tot de natuur gebruiken als coach. Hierbij gebruik je de dingen die je aandacht trekken als metafoor om op een andere, rijkere manier te kijken naar wat in je leven speelt op dit moment. Aangepast schoeisel en kledij is aan te raden.